portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título 1978. Madera, cera y betún 10 x 36 x 14 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 85,5 x 114,5 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 60 x 73 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 60 x 73 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 60 x 73 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 265 x 333 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 227 x 260 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Sin título - Serie Show Window . Acrílico/lienzo 85 x 115,5 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: SW 2003. Acrílico sobre lienzo 73 x 115 cm
portfolio item name
Mitsou Miura: Objeto verde, Objeto rojo, Objeto amarillo 1996. Acrílico / madera 50 x 65 cm